Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή ασκούμενου στο Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης είναι οι ακόλουθες:

  1. Δικαιολογητικά Εγγραφής Στον Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ασκουμένου στον Δ. Σ. Σπάρτης
  3. Υποβολή Αίτησης Άσκησης στο Δικαστήριο
  4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ασκουμένων