Παρ' ό,τι ο Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης ιδρύθηκε επίσημα ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μόλις το 1908 με τον Ν. ΝΓΙΖ/1908 "Περί Δικηγορικών Συλλόγων", η παρουσία δικηγόρων στη Νέα Σπάρτη μαρτυρείται ήδη από την ανίδρυσή της από τους Βαυαρούς το 1834.

Με βάση στοιχεία που γίνονται σταδιακά γνωστά από την έρευνα αρχείων, η ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης ως συλλογικού φορέα τοποθετείται στα πρώτα χρόνια ζωής της νέας πόλης, και μπορεί να λεχθεί ότι είναι από τους αρχαιότερους Δικηγορικούς Συλλόγους του νεώτερου ελληνικού κράτους.

Η δράση του Συλλόγου, τόσο σε ομαδικό επίπεδο, όσο και στο ατομικό των μελών του, έχει καταξιώσει τον Δικηγορικό Σύλλογο και η τοπική κοινωνία τον θεωρεί αναντίρρητα τον πρώτο επιστημονικό σύλλογο της πόλης και της περιοχής μας.