• ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΤΗΜ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)
  Τηλ. 27310 22615
 • ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ (ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)
  Τηλ. 27310 57404
 • ΦΑΡΙΔΟΣ (ΚΟΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ)
  Τηλ. 27310 36525
 •  ΚΡΟΚΕΩΝ (ΚΤΗΜ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΒΒΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ)
  Τηλ. 27350 71174
 •  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ – ΜΟΛΑΟΙ (ΧΑΡΑΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ)
  Τηλ. 2732022617
 • ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΛΑΒΟΥ – ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ)
  Τηλ. 27320 61380
 • ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ (ΚΟΥΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ)
  Τηλ. 27310 94111
 •  ΓΕΡΟΝΘΡΩΝΓΕΡΑΚΙΟΥ (ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ)
  Τηλ.27310 71664
 •  ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣΟΙΤΥΛΟΥ (ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ)
  Τηλ. 27330 51232