Υποθηκοφυλακεία

 1. Υποθηκοφυλακεία Νομού Λακωνίας
  • ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΤΗΜ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)
   Τηλ. 27310 22615
  • ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ (ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)
   Τηλ. 27310 57404
  • ΦΑΡΙΔΟΣ (ΚΟΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ)
   Τηλ. 27310 36525
  •  ΚΡΟΚΕΩΝ (ΚΤΗΜ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΒΒΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ)
   Τηλ. 27350 71174
  •  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ – ΜΟΛΑΟΙ (ΧΑΡΑΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ)
   Τηλ. 2732022617
  • ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΛΑΒΟΥ – ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ)
   Τηλ. 27320 61380
  • ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ (ΚΟΥΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ)
   Τηλ. 27310 94111
  •  ΓΕΡΟΝΘΡΩΝΓΕΡΑΚΙΟΥ (ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ)
   Τηλ.27310 71664
  •  ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣΟΙΤΥΛΟΥ (ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ)
   Τηλ. 27330 51232