Μήνυμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης

Τα Δικαστήρια της Σπάρτης ιδρύθηκαν πριν από 180 χρόνια, το έτος 1834 επί αντιβασιλείας του Όθωνος. Τότε συστάθηκε, άτυπα, το πρώτον και ο Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης. Έκτοτε και μετά από αδιάκοπη ιστορική παρουσία και δράση στον χώρο της δικαιοσύνης εν γένει, οι δικηγόροι της Σπάρτης συνεχίζουμε την ίδια διαδρομή και στο ηλεκτρονικό και διαδικτυακό αύριο της νέας εποχής.