Γραμματεία Πολιτικού Τμήματος

 •      2752070404
 •      2752070405
 •      2752070408
 •      FAX 2752026577

Γραμματεία Ποινικού Τμήματος

 •  2752070402
 • 2752070403
 • 2752070406
 • 2752070407
 • 2752070408
 • FAX 2752029438

Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου

 • 2752070415
 • 2752070416
 • 2752070417
 • 2752070418
 • 2752070419
 • FAX 2752026560