Εφετείο Ναυπλίου

 1. Γραμματεία Πολιτικού Τμήματος
  •      2752070404
  •      2752070405
  •      2752070408
  •      FAX 2752026577
 2. Γραμματεία Ποινικού Τμήματος
  •  2752070402
  • 2752070403
  • 2752070406
  • 2752070407
  • 2752070408
  • FAX 2752029438
 3. Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου
  • 2752070415
  • 2752070416
  • 2752070417
  • 2752070418
  • 2752070419
  • FAX 2752026560