Κώδικας Περί Δικηγόρων

Κατεβάστε τον κώδικα δικηγόρων – Ν 4205/13 ΦΕΚ 242 Α

Εδώ