Διοικητικά Δικαστήρια Τριπόλεως

 1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεωςς
  •  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 3
   Τηλ. 2710223021 – 2710223022
 2. Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
   Τηλ. 2710238633