Πρωτοδικείο Σπάρτης
 • Πρόεδρος Πρωτοδικών
  27310 93900
 • Ανακριτής
  27310 93901
 • Προϊστ. Ποινικού Τμήματος
  2731093902
 • Γρ. Προϊστ. Ποινικού Τμήματος
  27310 93904
 • Γρ. Δικαστ. Επιμ. Ανηλίκων
  27310 93905
 • Υπάλληλοι
  27310 93907 εως 93918
 • Γραμ. Ανακριτή
  27310 93119
 • Γραμ. Δικαστ. Ανηλίκων
  27310 93920
 • FAX 
  27310 93921

Εισαγγελία Πρωτοδικών

 • Εισαγγελέας
  27310 93930
 • Αντιεισαγγελέας
  27310 93931
 • Γραμματέας
  27310 93932
 • Ποινικό Μητρώο
  27310 93933
 • Μονομελές Σπάρτης
  27310 93934
 • Υπάλληλοι
  27310 93935 εως  3941
Πταισματοδικείο Σπάρτης
 • Πταισματοδίκης
  27310 93960
 • Προϊστ. Γραμματείας
  27310 93961
 • Υπάλληλοι
  27310 93962 εως 93967
 • Δικαστικός επιμελητής
  27310 93968
Ειρηνοδικείο Σπάρτης
 • Ειρηνοδίκης Α’
  27310 93950
 • Προϊστ. Γραμματείας
  27310 93953
 • Υπάλληλοι
  27310 93954 εως 93957
 • FAX
  27310 24812
Ειρηνοδικείο Μολάων
 • 27320 22426

Κατεβάστε τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο εδώ