Δικαστική Περιφέρεια Σπάρτης

 1. Πρωτοδικείο Σπάρτης
  • Πρόεδρος Πρωτοδικών
   27310 93900
  • Ανακριτής
   27310 93901
  • Προϊστ. Ποινικού Τμήματος
   2731093902
  • Γρ. Προϊστ. Ποινικού Τμήματος
   27310 93904
  • Γρ. Δικαστ. Επιμ. Ανηλίκων
   27310 93905
  • Υπάλληλοι
   27310 93907 εως 93918
  • Γραμ. Ανακριτή
   27310 93119
  • Γραμ. Δικαστ. Ανηλίκων
   27310 93920
  • FAX 
   27310 93921
 1. Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • Εισαγγελέας
   27310 93930
  • Αντιεισαγγελέας
   27310 93931
  • Γραμματέας
   27310 93932
  • Ποινικό Μητρώο
   27310 93933
  • Μονομελές Σπάρτης
   27310 93934
  • Υπάλληλοι
   27310 93935 εως  3941
 1. Πταισματοδικείο Σπάρτης
  • Πταισματοδίκης
   27310 93960
  • Προϊστ. Γραμματείας
   27310 93961
  • Υπάλληλοι
   27310 93962 εως 93967
  • Δικαστικός επιμελητής
   27310 93968
 1. Ειρηνοδικείο Σπάρτης
  • Ειρηνοδίκης Α’
   27310 93950
  • Προϊστ. Γραμματείας
   27310 93953
  • Υπάλληλοι
   27310 93954 εως 93957
  • FAX
   27310 24812
 1. Ειρηνοδικείο Μολάων
  • 27320 22426

Κατεβάστε τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο

Εδώ