Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Κομνηνός
  • Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ορφανός
  • Γραμματέας: Δήμητρα Λαδά
  • Ταμίας: Ελένη Φωτάκου
  • Μέλος: Ιωάννης Νικολόπουλος