Στο πεδίο αυτό της ιστοσελίδος μας περιλαμβάνονται όλα τα βιβλία που περιέχει η βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας, η οποία στεγάζεται στην Αίθουσα των Δικηγόρων (εντευκτήριο), στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης.

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων ο κατάλογος του συνημμένου εγγράφου (ο οποίος στηρίζεται στην τελευταία απογραφή του χρηστικού και λειτουργικού τμήματος της βιβλιοθήκης που εκπονήθηκε από τα μέλη της αρμοδίας επιτροπής του Δ.Σ.Σ. και ολοκληρώθηκε την 11-12-2014) θα ενημερώνεται πολύ συχνά, αν όχι με κάθε νέα άφιξη βιβλίου.