Επιτροπές

 1. Επιτροπή για την ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής του Δ.Σ.Σ
  • Βερονίκη Λέκκα
  • Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος
  • Παναγιώτης Κοτσώνης
 2. Επιτροπή Βιβλιοθήκης
  • Ανδρομάχη Δημητροπούλου
  • Ελένη Φωτάκου
  • Παναγιώτης Παναγόπουλος
 3. Επιτροπή διαδικτυακού χώρου
  • Μαρία Βλήτα (διαχειρίστρια)
  • Ελένη Πλειώτα
  • Ιωάννης Αδαμάκος
  • Κυριάκος Σωτηράκος (διαχειριστής)
 4. Υπεύθυνος Τράπεζας Αίματος
  • Ελένη Φωτάκου
   Τηλ. Επικοινωνίας: 27310 22016 – KIN 6974035039

 5. Επιτροπές Μητρώου (άρθρ. 128 επ. Κώδικα Δικηγόρων)

  Α. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου

  • Μαρία Βρεττάκου-Τζινιέρη
  • Ηλίας Παπαλυμπέρης
  • Θαλής Πολυχρονάκος

  Β. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου

  • Βασίλειος Σωτηρίου
  • Γεώργιος Σωτηράκος
  • Αικατερίνη Σάλαρη