Επιτροπές

Επιτροπή για την ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής του Δ.Σ.Σ
Βερονίκη Λέκκα
Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος
Παναγιώτης Κοτσώνης
Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Ανδρομάχη Δημητροπούλου
Ελένη Φωτάκου
Παναγιώτης Παναγόπουλος
Επιτροπή διαδικτυακού χώρου
Μαρία Βλήτα (διαχειρίστρια)
Ελένη Πλειώτα
Ιωάννης Αδαμάκος
Κυριάκος Σωτηράκος (διαχειριστής)
Υπεύθυνος Τράπεζας Αίματος
Ελένη Φωτάκου
Τηλ. Επικοινωνίας: 27310 22016 – KIN 6974035039
Επιτροπές Μητρώου (άρθρ. 128 επ. Κώδικα Δικηγόρων)
Α. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου
Μαρία Βρεττάκου-Τζινιέρη
Ηλίας Παπαλυμπέρης
Θαλής Πολυχρονάκος
Β. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου
Βασίλειος Σωτηρίου
Γεώργιος Σωτηράκος
Αικατερίνη Σάλαρη