ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης καταδικάζουν απερίφραστα συμπεριφορές έργω ή λόγω, κατά Δικηγόρων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι Δικηγόροι έχουν νομική και ηθική υποχρέωση προάσπισης και διαφύλαξης των συμφερόντων των εντολέων τους, μέσα στα πλαίσια και με τις δυνατότητες που τους παρέχει ο Νόμος.

Ουδείς επομένως νομιμοποιείται να επιτίθεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στους συναδέλφους που ενεργώντας κατά Νόμον, προσπαθούν καθημερινά για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων τις οποίες επιλαμβάνονται.

Προσωπικές επιθέσεις κατά συναδέλφων, είναι καταδικαστέες σε κάθε επίπεδο διότι βρίσκονται πέραν των ορίων που θέτει ο Νόμος, η Ηθική, η Δημοκρατία και ο Πολιτισμός μας.

Οι Δικηγόροι της Σπάρτης έχουν δείξει δείγματα γραφής στην κοινωνία της Σπάρτης και όχι μόνο. Θα εξακολουθούν δε να πράττουν το ίδιο, κρατώντας το επίπεδο της Νομικής Επιστήμης και της Ηθικής, ψηλά, προσηλωμένοι απόλυτα στις αρχές που θέτει ο Νόμος και η Δημοκρατία.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Κομνηνός