Ανακοινώσεις

‘’Ε π ι κ ρ ά ν θ η’’   Επόνεσε ως βαθιά μέσα του ο Ιησούς τον ανθρώπινο πόνο, εμπαιζόμενος και σταυρούμενος. ‘’Η γη έφριξε και ο ήλιος ζόφον περιεβάλετο’’. ‘’Τον εξέδυσαν από τα ιμάτιά του και επ’ αυτών έβαλον κλήρον… Τον ενέδυσαν χλαμύδα κοκκίνην. Έθηκαν επί την κεφαλήν του στέφανον εξ ακανθών. Και […]

Σας ενημερώνουμε ότι την 11-12-2014 ολοκληρώθηκε η εκπονουμένη υπό της αρμοδίας επιτροπής του Συλλόγου μας απογραφή της βιβλιοθήκης. Ο κατάλογος των βιβλίων που είναι σύγχρονα και άρα χρηστικά για την επαγγελματική μας ενημέρωση έχει ήδη αναρτηθή στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδος μας.