ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εν όψει της δυνατότητας καταβολή των ποσών που ορίζει ο ΕΦΚΑ με επιφύλαξη, ανακοινώνεται ότι αυτή ( η επιφύλαξη) μπορεί να σταλεί μέσω
 εξωδίκου δηλώσεως ή μέσω απλής επιστολής προς τον ΕΦΚΑ στην Δ/νση : Περιφερειακή Δ/νση Ασφάλισης Τομέα Νομικών, Σωκράτους 53- ΑΘΗΝΑ ΤΚ
 10431. Το σχετικό κείμενο, ως υπόδειγμα, μπορείτε να το αναζητήσετε στην Γραμματεία του Συλλόγου μας.
Κατά πληροφορίες μέσω διαδικτύου, οι οποίες για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, συνάδελφοι της Αθήνας έστειλαν την σχετική
 
 επιφύλαξη μέσω email στην ηλεκτρονική δ/νση : info@gov.gr ή dief.asf.tan@efka.gov.grλαμβάνοντας απαντητικό email δια του οποίου τους
 
 ανακοινώθηκε ότι η επιφύλαξή τους αφού λάβει αριθμό πρωτ. θα περιληφθεί στον φάκελό τους που διατηρεί το ΤΑΝ.
 
 
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να δηλώσουν την επιφύλαξη αυτή, μπορούν να το πράξουν με όποιον από τους ανωτέρω τρόπους κρίνουν καλύτερο/
 
ασφαλέστερο.
 
 
                                                                   ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
                                                                   Ο Πρόεδρος
                                                                 Παν/της ΚοιμνηνόςΜε εκτίμηση