Πταισματοδικείο Σπάρτης

 1. Πταισματοδικείο Σπάρτης
  • Πταισματοδίκης
   27310 93960
  • Προϊστ. Γραμματείας
   27310 93961
  • Υπάλληλοι
   27310 93962 εως 93967
  • Δικαστικός επιμελητής
   27310 93968

Κατεβάστε τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο

Εδώ