Πταισματοδικείο Σπάρτης
 • Πταισματοδίκης
  27310 93960
 • Προϊστ. Γραμματείας
  27310 93961
 • Υπάλληλοι
  27310 93962 εως 93967
 • Δικαστικός επιμελητής
  27310 93968

Κατεβάστε τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο

Button