Πταισματοδικείο Σπάρτης
  • Πταισματοδίκης
    27310 93960
  • Προϊστ. Γραμματείας
    27310 93961
  • Υπάλληλοι
    27310 93962 εως 93967
  • Δικαστικός επιμελητής
    27310 93968

Κατεβάστε τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο

Button