Εισαγγελία Πρωτοδικών
 • Εισαγγελέας
  27310 93930
 • Αντιεισαγγελέας
  27310 93931
 • Γραμματέας
  27310 93932
 • Ποινικό Μητρώο
  27310 93933
 • Μονομελές Σπάρτης
  27310 93934
 • Υπάλληλοι
  27310 93935 εως 93941

Κατεβάστε τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο

Button