Εισαγγελία Σπάρτης

 1. Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • Εισαγγελέας
   27310 93930
  • Αντιεισαγγελέας
   27310 93931
  • Γραμματέας
   27310 93932
  • Ποινικό Μητρώο
   27310 93933
  • Μονομελές Σπάρτης
   27310 93934
  • Υπάλληλοι
   27310 93935 εως 93941

Κατεβάστε τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο

Εδώ