Λ.Ε.Α.Δ.

 1. Διοικητικό Συμβούλιο
  • Πρόεδρος: Λυκούργος Μηνακάκης
  • Γραμματέας: Ανδρομάχη Δημητροπούλου
  • Ταμίας: Χρήστος Ηλιόπουλος
  • Μέλη: Παναγιώτης Κοτσώνης & Χαράλαμπος Μωραΐτης
 2. Αίτηση εγγραφής στο Λ.Ε.Α.Δ.

   Προς το Λ.Ε.Α.Δ. Σπάρτης

   Αίτηση:                                                            Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στο Μητρώο

  Επώνυμο:                                                       του Λ.Ε.Α.Δ. Σπάρτης. Επισυνάπτω σχετική

  Όνομα:                                                            απόδειξη καταβολής εγγραφής.

  Ημερομηνία:                                                                           Με τιμή

   

  Ο/Η αιτών/ούσα

  Κατεβάστε την αίτηση

  Εδώ

   

 3. Αίτηση επιδόματος τοκετού από Λ.Ε.Α.Δ.

   

   

  Προς το Λ.Ε.Α.Δ. Σπάρτης

   Αίτηση:                                                          Παρακαλώ να μου χορηγήσετε το επίδομα

  Επώνυμο:                                                       τοκετού. Επισυνάπτω ληξιαρχική πράξη

  Όνομα:                                                            γέννησης

   

  Ημερομηνία:                                                                              Με τιμή

  Ο/Η αιτών/ούσα

  Κατεβάστε την αίτηση

  Εδώ