Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου.
Εισάγετε το κεφάλαιο στο παρακάτω πεδίο για να υπολογίσετε αυτόματα το δικαστικό ένσημο.

 

Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228)
Σύνολο

Εκτύπωση Δικαστικού Ενσήμου.
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε "Εκτύπωση"

 

ΕΝΤΟΛΕΑΣ
ΑΦΜ ΕΝΤΟΛΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ