05/10/2021

Πρoστατευμένο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
05/10/2021

Πρoστατευμένο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
08/02/2018

Περί εκθεμάτων

Αναφορικά με την παράλειψη αναρτήσεως κάποιων εκθεμάτων, καθιστούμε γνωστό στους συναδέλφους ότι οφείλεται σε λόγους που άπτoνται της λειτουργίας της αρμοδίας κάθε φορά υπηρεσίας και όχι […]
02/12/2016

Πρoστατευμένο: Υπηρεσίες Εισαγγελέων

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
03/10/2015

Πρoστατευμένο: Εκθέματα Ειρηνοδικείου Σπάρτης

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
17/09/2015

Πρoστατευμένο: Έκθεμα Μονομελούς Πλημ/κείου Σπάρτης

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
17/09/2015

Πρoστατευμένο: Έκθεμα Τριμελούς Πλημ/κείου Σπάρτης

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
31/05/2015

Πρoστατευμένο: Υπηρεσίες Δικαστών

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.