Σας ενημερώνουμε ότι την 11-12-2014 ολοκληρώθηκε η εκπονουμένη υπό της αρμοδίας επιτροπής του Συλλόγου μας απογραφή της βιβλιοθήκης. Ο κατάλογος των βιβλίων που είναι σύγχρονα και άρα χρηστικά για την επαγγελματική μας ενημέρωση έχει ήδη αναρτηθή στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδος μας.