ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

*********

 

1.   Το Εντευκτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, με τους παρακολουθηματικούς του χώρους, στεγάζεται στο ισόγειο και στην Δυτική πλευρά εντός του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης.  Εντός του Εντευκτηρίου βρίσκεται και τμήμα της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης. Τα έπιπλα, τα βιβλία καθώς και ο εν γένει εξοπλισμός του (ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, ηχητικό σύστημα κλπ) αποτελούν περιουσία του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης.

  1. Το Εντευκτήριο  του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης έχει ως σκοπό του, την ύπαρξη ενός ιδιαίτερου χώρου στον οποίο θα μπορούν οι δικηγόροι, με ησυχία, να μελετούν, να ξεκουράζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να προετοιμάζονται ενόψει των υποθέσεών τους. Η είσοδος και η παραμονή στον χώρο του Εντευκτηρίου επιτρέπεται και σε δικαστικούς λειτουργούς προκειμένου αυτοί να μελετήσουν βιβλία της Βιβλιοθήκης. Ρητά όμως απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή εντός του χώρου του εντευκτηρίου, πελατών ή άλλων ατόμων άσχετων με την νομική επιστήμη.
  2. Eντός του χώρου του εντευκτηρίου απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών εκτός αν στο χώρο αυτό λαμβάνει χώρα εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στον ως άνω χώρο.
  3. Στον Η/Υ που βρίσκεται εντός του εντευκτηρίου έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλοι οι δικηγόροι. Η χρήση του Η/Υ και ιδίως η πρόσβαση στο διαδύκτιο μέσω αυτού καθώς και η χρήση του εκτυπωτή, έχει αποκλειστικό σκοπό και μόνο, την διευκόλυνση του επαγγελματικού και επιστημονικού έργου των δικηγόρων. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Η/Υ, του διαδυκτίου και του εκτυπωτή για άλλους σκοπούς πέραν των ανωτέρω εκτεθέντων. Δεν επιτρέπεται επίσης η πολύωρη χρησιμοποίησή τους από έναν χρήστη, δεδομένου ότι οι πιο πάνω συσκευές έχουν τεθεί για την εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως των δικηγόρων. Απαιτείται δε ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση των συσκευών αυτών, δεδομένου ότι η άσκοπη και καθ υπερβολή χρησιμοποίησή τους επιβαρύνει τον Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης με αγορά αναλωσίμων (εκτυπωτικό χαρτί, εκτυπωτικό μελάνι, λοιπές φθορές κλπ).
  4. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, χρήση των βιβλίων που υπάρχουν στον χώρο του Εντευκτηρίου, πρέπει να είναι η προσήκουσα. Ρητά απαγορεύεται να γίνεται χρήση τους εκτός του χώρου αυτού, εκτός αν προς τούτο, και εκ των προτέρων, έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά η Γραμματεία του  Δικηγορικού Συλλόγου.
  5. Η τήρηση του παρόντος κανονισμού αποτελεί υποχρέωση των δικηγόρων που οφείλουν να διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία, την αρτιότητα του εξοπλισμού του και την μη επιβάρυνση του Συλλόγου με φθορές και αναλώσιμα.
  6. Οι χρήστες του εν γένει χώρου του Εντευκτηρίου υποχρεούνται να διατηρούν όλους τους χώρους του, ΚΑΘΑΡΟΥΣ.
  7. Σε περίπτωση που κάποιος δικηγόρος δεν συμφωνεί με τους όρους αλλά και την τήρηση των όρων του παρόντος, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί τους χώρους γενικά και τον εξοπλισμό του Εντευκτηρίου.
  8. Όλοι οι δικηγόροι οφείλουν να διαβάσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του εντευκτηρίου και να αποδεχθούν την τήρηση των κανόνων του.

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε και έγινε δεκτός ομόφωνα με την από 322/06-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού συλλόγου Σπάρτης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ