Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Λυγερή Κοκκονού , αναλαμβάνει κάθε β΄ Τετάρτη εκάστου μηνός (αρχής γενομένης από την Τετάρτη 10-1-2018) και από ώρα 11:00-12:00 να συναντάται, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, με όποιο συνάδελφο- μέλος του ανωτέρω  Συλλόγου  θέλει δι’ αυτής να μεταφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα, παράπονο, πρόβλημα ή πρόταση αντιμετωπίζει είτε κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε γενικά ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης.

Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κωλύματος της κας Κοκκονού, θα την αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Κομνηνός