Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Κομνηνός
  • Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Νικολόπουλος
  • Γραμματέας: Δήμητρα Λαδά
  • Ταμίας: Χαράλαμπος Μωραΐτης
  • Μέλος: Λυγερή Κοκκονού