Μόλις σήμερον κατέστη γνωστό στην διαχείριση της ιστοσελίδος μας ότι ο σύνδεσμος (link) με την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου είναι ανενεργός, καθώς αποφασίσθηκε η πρόσβαση στα πεδία των εκθεμάτων και των υπηρεσιών των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών να επιτυγχάνεται μόνο μέσω κωδικών, που έχουν ήδη χορηγηθή στα μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (Ναυπλίου).

Ως εκ τούτου λοιπόν τα μέλη του Συλλόγου μας παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια γραφεία της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου στα τηλέφωνα 2752070418 για τα κακουργήματα και 2752070419 για τα πλημμελήματα, μέχρις ότου επιλυθή το ζήτημα σε επίπεδο είτε διαχειριστών είτε Δ.Σ. των δύο Συλλόγων.

Από την Διαχείριση της Ιστοσελίδος

Μαρία Δ. Βλήτα

Δικηγόρος