Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ της 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σπάρτη, 14-1-2018

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Η. Κομνηνός