ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης, σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης, θα προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση των αχρήστων εγγράφων των δικογραφιών των ετών 2011- 2013, και προσκαλεί τους διαδίκους ή τους πληρεξουσίους των, να παραλάβουν κάθε σχετικό τους έγγραφο ή να λάβουν αντίγραφα δικογραφιών από τις δικογραφίες των παραπάνω ετών μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2019.                                             Σπάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019
                                            Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου                                       του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης                                                    Ο Πρόεδρος                                              Παναγιώτης Κομνηνός