Σας ενημερώνουμε πως για τυχόν καθυστερήσεις στην ανάρτηση υπηρεσιών, εκθεμάτων και πινακίων στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδος μας δεν υφίσταται ευθύνη του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, αλλά των αρμοδίων Υπηρεσιών, που άλλοτε καθυστερούν την αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή του εν λόγω υλικού, άλλοτε τροποποιούνται απροειδοποίητα (ποινικών υποθέσεων) κι άλλοτε εξ αιτίας κάποιου τεχνικού ζητήματος δεν είναι εφικτή η έγκαιρη μετατροπή και ανάρτηση των αρχείων. Επικαλούμαστε την κατανόησή σας, ιδίως κατά το χρονικό διάστημα της αποχής από τα καθήκοντά μας.